Life span - Den komplexa patienten tema beroende

  • 2022-05-19

  • 9 - 16

  • Kursen ges digitalt

Kursen är skräddarsydd för specialistläkare inom BUP och vuxenpsykiatri, med syftet att diskutera hur olika patienters symptom uttrycks genom livet och hur vi tar hand om dem inom psykiatrin.

Kursinfo

Kursdagen är den tredje satsningen i en utbildningsserie som planeras innefatta fler dagar. Som deltagare får du chans att ge förslag kring teman på efterföljande kursdagar.

Tema

Alkohol- och narkotikaproblem är vanliga i samhället och starkt överrepresenterade bland patienter inom psykiatrin. Problembilden kan dock skilja sig påtagligt mellan olika individer, men också för samma patient i olika faser av livet. Kunskap om detta kan göra det lättare att uppmärksamma problemen och erbjuda adekvat hjälp.

Kursinnehåll

  • Alkohol och narkotika hos ungdomar
  • Beroende i samband med barnafödande och föräldraskap
  • Psykiatrisk samsjuklighet: exemplet ADHD
  • Hur kan och bör allmänpsykiatrin arbeta med alkoholproblem?
  • Digital beroendevård
  • Beroende hos den äldre patienten
  • Meet the experts med patientfall: panelsamtal med föreläsarna

Anmälan stänger 19 april

Centrum för psykiatriforskning, Läkare, Distans