Implementera SAVRY – en kurs för chefer

  • 2021-01-01

  • 9 - 16

Utbildningen vänder sig till arbetsledare. Biträdande enhetschefer, gruppledare, specialisthandläggare enhetschefer m.fl som i sin tjänst arbetsleder och beslutar kring insatser för unga med antisocialt utagerande beteende.

Kursinnehåll

Utbildningen rör implementeringen av SAVRY - risk/behovsbedömning av antisociala ungdomar med eller utan samtidigt missbruk.
- Översikt av den vetenskapliga litteraturen om enskilda risk- och skyddsfaktorer av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande.
- Översikt av SAVRY -manualen
Implementeringskunskap för arbetsledare

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska