Fördjupning ätstörning - grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård

  • 2024-02-09

  • 9 - 16

  • Utbildningen ges i centrala Stockholm, lokal meddelas senare.

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom psykiatrin får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar om bland annat; den egna erfarenheten, hur ätstörning påverkar upplevelser, tankar och beteenden, bakomliggande orsaker till ätstörning, sjukdomslära, samsjuklighet, diagnostisering, specifik omvårdnad i heldygnsvården, behandling och stöd.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, ha ökad kunskap om och förståelse för hur ätstörning påverkar upplevelser, tankesätt och beteenden samt ha utvecklat färdigheter i omvårdnad vid ätstörning i heldygnsvården.

Kursupplägg och närvaro

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och ett seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för kunskapsutbyte och reflektion. Närvaro kommer att kontrolleras av kursadministratör och rapporteras till din chef. Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg där det framgår vilka av kursens moment deltagaren har varit närvarande/frånvarande vid. Kursintyget skickas även till angiven chef.

Datum och tid

6 februari 09.00-16.00

13 februari 09.00-16.00

Utbildningen ges i centrala Stockholm, lokal meddelas senare. 

Anmälan

Kursen är avgiftsfri för SLSO-anställda och anställda inom enheter upphandlade av Region Stockholm samt anställda i Region Gotland inom psykiatri och primärvård. 

För prioriteritetsordning för sökanden och avgift, se information till höger.

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på exl moms. Kontakta Utbildningsadministratören för mer information. 

  • Anmälan är bindande.
  • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
  • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
  • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista anmälningsdag 11 januari 2024.

Centrum för psykiatriforskning, Skötare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Klassrum, VT24