Fördjupning ätstörning - grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård

  • 2024-09-25

  • 0 - 0

  • Ges digitalt via Zoom

Kursen vänder sig till skötare, undersköterskor och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom psykiatrin får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar om bland annat; den egna erfarenheten, hur ätstörning påverkar upplevelser, tankar och beteenden, bakomliggande orsaker till ätstörning, sjukdomslära, samsjuklighet, diagnostisering, specifik omvårdnad i heldygnsvården, behandling och stöd.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, ha ökad kunskap om och förståelse för hur ätstörning påverkar upplevelser, tankesätt och beteenden samt ha utvecklat färdigheter i omvårdnad vid ätstörning i heldygnsvården.

Kursupplägg och närvaro

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och ett seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för kunskapsutbyte och reflektion. Närvaro kommer att kontrolleras av kursadministratör och rapporteras till din chef. Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg där det framgår vilka av kursens moment deltagaren har varit närvarande/frånvarande vid. Kursintyget skickas även till angiven chef.

Datum och tid

25 september 2024, kl 09.00-16.00

2 oktober 2024, kl 09.00-16.00

Kursen kommer att ges digitalt. 

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. 

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift. Om du har frågor angående detta, eller om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta utbildningsadministratö Linda Svanberg Nyström på e-post.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården. 

  • Anmälan är bindande.
  • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
  • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
  • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista anmälningsdagen är den 25 augusti 2025.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Skötare, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT24, Undersköterska, Vuxna