Fördjupad bedömning av PTSD enligt ICD-11

  • 2024-11-04

  • 0 - 0

  • Kursen ges digitalt

Nu har du som arbetar med fördjupade kliniska utredningar av PTSD möjlighet att fördjupa dina diagnostiska kunskaper kring bedömning av PTSD och komplex PTSD enligt ICD-11.

Kursinnehåll och format

Metodiken under kursen baseras både på webbaserat lärande, föreläsning, rollspel, samt egen träning i din kliniska vardag avseende bedömning med uppföljande handledningstillfälle.

Varje delmoment ges med en föreläsningsdag samt ett uppföljande handledningstillfälle.

Syfte

Du kommer i kursen få lära dig en hur en fördjupad bedömning av PTSD och komplex PTSD kan genomföras med hjälp av International Trauma Interview (ITI), gold standard för att bedöma ICD-11 PTSD och komplex PTSD. 

Föreläsare

Kristina Bondjers, PhD och legitimerad psykolog, är forskare vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo och vid kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet.

Kristina var involverad i utvecklingen av bedömningsinstrument för ICD-11 PTSD och komplex PTSD nationellt och internationellt, har publicerat den första psykometriska utvärderingen av International Trauma Interview, och är arbetar fortsatt med förbättring och vidareutveckling av dessa och andra instrument. Hon har mer än 8 års erfarenhet av att genomföra utbildningar med kliniskt verksam personal samt studenter i hälso- och sjukvård om strukturerad bedömning av stress- och traumarelaterade störningar.

Dag och tid

Föreläsning 1: 4 november, kl 9-12
Föreläsning 2: 8 november, kl 9-12
Föreläsning 3: 11 november, kl 9-12


+ 2 timmar grupphandledning i december.
Mer info kommer om detta när du är antagen.

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. 

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

OBS! För att gå denna utbildning ska du vara insatt i CAPS 5.

Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården samt övriga sökanden. Detsamma gäller för primärvården gentemot övriga målgrupper.

Övriga sökanden utanför målgrupperna enligt ovan kan beredas plats på kursen mot en kursavgift på kursavgift på 2 200 kr.  Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats.

  • Anmälan är bindande. Inhämta därför alltid godkännande från chef innan. 
  • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
  • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
  • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista anmälningsdatum: 7 oktober 2024.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT24, Undersköterska, Vuxna