Diagnostik och bedömning vid depression

 • 2024-09-27

 • 9 - 16

 • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Depression vid tidig ålder är en allvarlig riskfaktor. Trots detta är depression hos barn och ungdom underdiagnostiserat. Den här kursen syftar till att ge kompetens i att upptäcka och diagnostisera depression i de komplexa fall som vanligen förekommer inom barn och ungdomspsykiatri.

Kursinnehåll

 • Diagnostik och uttryck vid ADHD, autism, IF samt olika åldrar.
 • Samsjuklighet och differentialdiagnostik
 • Somatiska överväganden
 • Risk- och skyddsfaktorer och prognos
 • Modeller för vidmakthållande av depression
 • Översikt över behandling vid depression

Kursens upplägg

Kursen omfattar totalt tre lärarledda dagar där teoretiska moment varvas med praktiska övningar som utgår utifrån kursdeltagarnas kliniska arbete. För ökad inlärning ges deltagarna praktiska och skriftliga uppgifter mellan undervisningsdagarna samt en examinerande uppgift mot slutet av kursen.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att kunna:

 • Redogöra för diagnostik, differentialdiagnostik samt komorbiditet vid depression samt uttryck för depression vid olika åldrar
 • Identifiera risk och skyddsfaktorer vid depression som kan påverka prognos och val av intervention
 • Redogöra för olika modeller för vidmakthållande av depression
 • Redogöra för olika former av medicinsk och psykologisk behandling vid depression hos barn och ungdomar, när dessa ska användas och graden av evidens.

Målgrupp

Samtliga professioner inom barn och ungdomspsykiatri som arbetar med bedömningar.

Förkunskaper:

Deltagare som antas till utbildningen ska före utbildningen ha:

 • Avklarad kurs i Grundläggande diagnostik och i Barnpsykiatrisk bedömning på Kompetenscentrum för Psykoterapi, eller motsvarande förkunskaper.
 • Avklarad ”Grundkurs i Omhändertagande av suicidala barn och ungdomar och deras familjer” (producerad av Centrum för Psykiatriforskning och nås via BUP Insidan SLSO), eller motsvarande förkunskaper.
 • Gått igenom Krisplan vid suicidrisk (Behandlarstöd, BUP Insidan SLSO), eller motsvarande förkunskaper.

Tid och plats

Kursdagar: 27/9 (kl 9-16), 4/10 (kl 9-16) samt 15/10 (9-16)

Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Våra kurser är i första hand sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, men även andra kan antas i mån av plats. Se förkunskapskrav för respektive utbildning. Platser fördelas i första hand till BUP Stockholm (i den ordning anmälningar kommer in), i andra hand till mottagningar med barnpsykiatriskt avtal med SLSO.  

För anmälan: skriv ut och fyll i intygsblanketten för den kurs du är intresserad av och skicka den till sarah.thylen@ki.se. Du hittar intyget via anmälningslänken nedan. 

Sista anmälningsdag: 27/8

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Att söka just nu, HT24, Barn och unga