Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor

 • 2021-02-01

 • 9 - 16

STAD-utbildningen för chefer, drifts-och personalansvariga, i Alkohol och drogpolicy ger praktisk information om framtagande och vidmakthållande av policys och skrivna riktlinjer. Föredragshållarna kommer från både näringslivet, beroendevården, polisen och tillståndsenheten i Stockholm.

Kursbeskrivning

Alkohol och drogpolicy är idag en självklarhet att arbeta med för alla seriösa företagare. Vad är en policy? Hur får man den att fungera i praktiken och hur ska man som chef lyckas med att kommunicera sina budskap på ett trovärdigt sätt till sin personal? Hur utformar man anställningsavtal och vad gäller vid provtagning av personal?

Godkända deltagare får diplom som visar att man genomgått STAD-utbildningen i policy för chefer. Efter utbildning kan STAD hjälpa till med rådgivning kring policyfrågor i er verksamhet.

Syftet är att

 • Förebygga problem med alkohol och narkotikabruk hos personal.
 • Minska risken för att verksamheten skadas genom att ha kunskap och en handlingsplan när problem uppstår.
 • Undvika fällor som kan få konsekvenser för serveringstillståndet.

Utbildningen innehåller

 • Bakgrund och alkohollag                                                  
 • Kommunikation                                                                   
 • Chefsrollen- möjligheter och ansvar 
 • Personalpolicy- motiv och praktiska åtgärder          
 • Var kan jag vända mig vem kan hjälpa?                      
 • Gästpolicy-praktiska tillämpningar  

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska