Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning kognitiv beteendeterapi, för ST-läkare

 • 2024-09-03

 • 9 - 16

 • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri. I kursutvärderingar av dessa har kursdeltagare uttryckt att kursen givit goda teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara i det sedvanliga kliniska arbetet samt bidrar till professionell utveckling.

Om kursen

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri och syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskap och träning i att genomföra psykoterapeutiskt bedömningsarbete och behandling i kognitiv beteendeterapi (KBT). Kursen omfattar teoretisk undervisning samt klinisk tillämpning i KBT under handledning. Utöver detta ingår kursinslag rörande allmänpsykologi, juridik, etik, psykopatologi samt en orientering i andra evidensbaserade psykoterapiformer.

Kursen uppfyller Socialstyrelsens målbeskrivning för delmål 9, delar av delmål 8, delar av delmål 13 samt delar av delmål 15 (före 2015-4-5) samt c9, c8, b1 och a2 för ST i Psykiatri (efter 2015-4-5).

Kursinnehåll

 • Grundläggande kunskap i kognitiva och inlärningspsykologiska teorier och metoder
 • Huvudsakligen fokus på bedömning och behandling med KBT vid depression och ångestsyndrom
 • En orientering i KBT vid annan psykiatrisk problematik som t ex beroendetillstånd, psykos, personlighetssyndrom m.fl.
 • Samtalsmetodik
 • Allmän- och utvecklingspsykologiska processer relevanta för psykoterapi
 • Områdets vetenskapliga grund och evidens
 • Psykometri, utvärdering av psykoterapeutiskt arbete
 • Etik och mångfaldsfrågor

Kursupplägg

Kursen pågår under två terminer. Undervisningen är förlagd till en heldag varje vecka. Utöver det ingår patientarbete under handledning under hela utbildningstiden. Utbildningspatienter rekryteras inom deltagarens egen verksamhet. Handledning sker i grupper om max 4 studenter.

Kursen ges med start både på vårterminen och höstterminen varje år.

Målgrupp och behörighet

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning i psykiatri inom SLSO och upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm). Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården samt övriga sökanden. Detsamma gäller för primärvården gentemot övriga målgrupper. 

Intresseanmälan görs till studierektor inom den sektion du arbetar inom.

Övriga sökanden utanför målgrupperna enligt ovan kan beredas plats på kursen mot en kursavgift på 90 000 SEK, exkl. moms. Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats.

 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, HT24, Vuxna