Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning kognitiv beteendeterapi, för ST-läkare, 30 hp

 • 2024-09-18

 • 9 - 16

 • Mer information kommer.

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri. I kursutvärderingar av dessa har kursdeltagare uttryckt att kursen givit goda teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara i det sedvanliga kliniska arbetet samt bidrar till professionell utveckling.

Om kursen

Kursen syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskap och träning i att genomföra psykoterapeutiskt bedömningsarbete och behandling i KBT. Kursen uppfyller Socialstyrelsens målbeskrivning för delmål 9, delar av delmål 8, delar av delmål 13 samt delar av delmål 15 (enl. SOSFS 2008:17) samt delmål c9, c8, b1 och a2 för ST i Psykiatri (enl. SOSFS 2015:8).

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha en övergripande kunskap i den kognitiva beteendeterapins teoribildning, modeller, begrepp och metoder och empiriska bas. Kursdeltagaren ska kunna applicera denna kunskap i bedömnings- och behandlingsarbete under handledning samt vid utvärdering av olika psykiska problem. Kursen ger även en orientering i andra psykoterapiformer.

Ur kursinnehållet

 • Grundläggande allmänpsykologi, inklusive grundläggande inlärnings- och kognitionspsykologi
 • Samtalsmetodik
 • Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metodik
 • Introduktion till evidensbaserade KBT-metoder
 • Bedömning och behandling med KBT av specifika diagnoser som t ex depression och ångestsyndrom
 • En orientering i KBT vid annan psykiatrisk problematik som t ex personlighetssyndrom, beroendetillstånd, psykoser m.fl.
 • Psykometri, inkl. praktisk tillämpning
 • Etik och mångfaldsfrågor

Kursupplägg

Kursen pågår under två terminer. Den teoretiska undervisningen är förlagd till torsdag förmiddag varje vecka. Patientarbete under handledning börjar under den första terminen och pågår sedan under hela utbildningstiden. Handledningen är förlagd till torsdag eftermiddag varje vecka och sker i grupper om max 4 studenter.

Målgrupp och behörighet

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning i psykiatri inom SLSO och upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm). Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm.

Legitimerad läkare under specialistutbildning i psykiatri.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Kursen är avgiftsfri för SLSO-anställda och anställda inom enheter upphandlade av Region Stockholm samt anställda i Region Gotland inom psykiatri. 

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm.

För prioriteritetsordning för sökanden och avgift, se information till höger.

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på 90 000 kr ex moms 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, Termin, Att söka just nu, Klassrum, VT24