Avancerad ätstörningsvård

  • 2021-04-12

  • 9 - 16

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i barn eller vuxen psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området kring bland annat slutenvård för patienter med ätstörning, tvångsvård och bemötande.

Kursinnehåll

Att behandla patienter med allvarlig ätstörning kan ibland uppfattas som en utmaning ur flera olika perspektiv. I denna CPD kurs vill vi fokusera på dessa utmaningar kring somatiskt och psykiatrisk behandling av patienter med svår ätstörning ur olika perspektiv. Vi kommer även erbjuda en ”meet the expert” session där du som behandlande läkare kan ställa frågor till olika experter.  Kursen vänder sig till dig som är specialist i barn eller vuxenpsykiatri och vill utveckla din kliniska kunskap kring behandling av patienter med ätstörningar.

Föreläsare

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Verksamhetschef SCÄ
Mattias Strand, överläkare SCÄ
Aara Karpio (fd Rydernäs) , överläkare SCÄ
Christina Bengtsson Macri, överläkare SCÄ

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare