Anhörigskolan på STAD

  • 2021-07-01

  • 9 - 16

  • Centrum för psykiatriforskning, plan 7, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm

Verksamheten riktar sig till dig som är anhörig/närstående till någon som har problem med alkohol eller andra droger.

Syftet är att:

  • förmedla kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt.

  • ge redskap för hur man som anhörig kan förbättra sin egen situation och samtidigt hjälpa sin närstående på bästa sätt.

  • få träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter.

Anhörigskolan erbjuder flera kurser under vår och höst. Personer över 20 år, bosatta i Stockholms län, är välkomna att deltaga.

Tid

Varje kurs startar en lördag kl 9.00-15.00 och därefter fyra tisdagskvällar kl 18.00-20.00 (kaffe/te & smörgås serveras från 17.30)

Kursledare

Unda Lönnqvist & Åke Lundkvist

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska