Äldrepsykiatri för biståndshandläggare, 6 hp

  • 2018-08-20

  • 9 - 16

Kursen ska ge biståndshandläggare inom äldreomsorg kunskaper om olika former av psykisk ohälsa hos äldre, såsom depression, ensamhet, suicidrisk och missbruk. Hur kommer äldre till psykiatrin – vad finns det för vägar till hjälp?

Kursens mål

Kursdeltagarna kommer få kunskap kring psykisk ohälsa (som t.ex. depression, ensamhet, suicidrisk och missbruk) hos äldre. Bemötande, samtalsmetodik och kunskap kring kartläggning av behov samt verktyg kring hembesök kommer att behandlas i kursen. Efter kursen ska deltagarna kunna fungera som handledare åt kollegor.

Kursansvariga och föreläsare

Kursansvarig är Annika Lindgren, Universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning Karolinska Institutet.

Föreläsare är Patrik Mattsson vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning

Karolinska Institutet.

OBS! Fler föreläsare kommer att tillkomma.

Kursupplägg

Kursen är upplagd på sex dagar. Dag 1 och 2 (heldagar föreläsningar); dag 3-5 (halvdag föreläsning och halvdag grupparbete) och dag 6 (examination och gruppövning). Hela kursen genomförs under hösten 2018.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Socionom, Termin