Administration och monitorering av ADHD medicinering

 • 2020-06-30

 • 9 - 16

 • Kursen ges digitalt

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill fördjupa din förståelse för metoder, evidens och praktik inom administration och monitorering av ADHD medicinering.

Kursen kommer ha fyra träffar där du som verksam har möjlighet att i grupp med andra hitta nya lösningar på hur ni kan strukturera och kvalitetssäkra ert arbete.

 

Kursens innehåll

 • ADHD medicinering, Farmakologiska verkningsmekanismer
 • Struktur kring administration och monitorering av ADHD medicinering
 • Skattningsskalor och checklistor
 • Kvalitetsregister
 • ADHD och psykiatrisk samsjuklighet / missbruk

 

Föreläsare

 • Eva Karlsson, specialistsjuksköterska i psykiatri, Sollentuna psykiatriska mottagning
 • Krister Ulin, specialistsjuksköterska i psykiatri, Norra Stockholm Psykiatri
 • Fler namn kommer

Centrum för psykiatriforskning, Sjuksköterska