ADHD och Livsperspektiv

  • 2020-07-01

  • 9 - 16

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området ADHD.

Kursinnehåll

- Adhd från barn till vuxen - utveckling av symtom, utredning och farmakologisk behandling - Ylva Ginsberg, Kerstin Arnsvik-Malmberg
- ADHD och risken att utveckla missbruk - Lotta Borg Skoglund 
Kompletterande icke farmakologisk behandling för vuxna med ADHD och deras närstående - Tatja Hirvikoski
- ADHD kost och fysisk aktivitet - Ylva Ginsberg 
- ADHD och emotionell instabil personlighetsstörning - Predrag Petrovic

Föreläsare

Kerstin Arnsvik-Malmberg, Med.dr. Överläkare BUP Skärholmen

Ylva Ginsberg, Med.dr. Medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen

Lotta Borg Skoglund, Med.dr. Psykiater

Tatja Hirvikoski, Docent, Neuropsykolog, FoU-chef

Predrag Petrovic, Docent (Karolinska Institutet) och överläkare i psykiatri (Norra Stockholms Psykiatri)

Centrum för psykiatriforskning, Läkare