I samband med lansering av forskningsrapporten kommer det att hållas ett webbinarium. Enhetschef vid Jämställdhetsmyndigheten, Mikael Thörn, kommer att inleda för att berätta om Jämställdhetsmyndighetens uppdrag avseende våld i ungas nära relationer. Vidare presenteras resultat avseende våldets omfattning och utveckling över tid, samt på vilka sätt dödligt partnervåld mot tjejer skiljer sig från dödligt partnervåld mot kvinnor. Rapporten publiceras på jamstalldhetsmyndigheten.se samma dag.

Talare:

Shilan Caman är beteendevetare anknuten till Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet. Hon disputerade 2017 med en avhandling om dödligt partnervåld. Hennes forskningsområden är huvudsakligen upprepat och dödligt partnervåld, med särskilt fokus på gärningspersoner och omständigheter kring brotten.

Moderator:

Katarina Howner, läkare och dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri, samt docent och forskargruppsledare vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Anmäl dig för att delta