Utbildning inom medicinsk teknik

  • Startdatum: 2019-06-13 13:00
  • Slutdatum: 2019-06-13 16:00
  • Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Arbe­tar du med eller kom­mer du att arbeta med med­i­cin­tekniska pro­duk­ter, kliniska prövningar/​forskning och behöver kun­skaper angående regelver­ket för detta? Utbildningen anordnas av Karolinska Trial Alliance.

Innehåll

  • Vilka regelverk gäller i olika situationer av forskning och användande?
  • Vem har ansvaret?
  • Forskn­ing och kliniska prövningar med­i­cin­teknik – hur gör man?

Kur­savgift

2 250 kr exkl. moms.  Utbild­nings­ma­te­r­ial, kursin­tyg samt kaffe ingår

Avbokningsvillkor

Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Anmälan

Anmäl dig här

Liknande händelser