Den här dagen samlas olika aktörer som på olika sätt arbetar för psykisk hälsa för att tillsammans manifestera vad vi står för och hur vi utifrån våra olika arenor kommer fortsätta att kämpa vidare. Tillsammans ger vi varandra hopp, kraft och mod i Ing-Maries anda och visar att det går att göra förändring, ett litet steg i taget.

Det är kostnadsfritt att delta i manifestationen.

Läs mer och anmäl dig här.