Preliminära programpunkter

 • Rättspsykiatrisk undersökning
  Katarina Howner, rättspsykiater, docent, Rättsmedicinalverket (RMV)
 • Rättspsykiatrisk vård
  Hannibal Ölund Alonso, rättspsykiater, doktorand, Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPVS)
 • Funktionsnivån bakom brottet
  Malin Källman, specialistsjuksköterska i psykiatri, doktorand, RPVS
 • Uppföljning av rättspsykiatriska bedömningar
  Ulrika Haggård, socionom, med. dr, RMV
 • Hur lång är obestämd tid: rättspsykiatriska vårdtider
  Lenka Sivak, ST-läkare i rättspsykiatri, doktorand, RMV
 • Särbehandling av psykisk sjuka lagöverträdare – ett juridiskt perspektiv
  Moa Kindström Dahlin, docent och universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
 • Återfallsrisk efter LRV: utvärdering och utveckling av FoVOx som riskinstrument
  Jonas Forsman, Rättspsykiater, med. dr, RMV
 • Psykiatrisk samsjuklighet för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård
  Camilla Jalling, forskare, med. dr, SiS

Avgift 1400 sek per person, lunch och fika ingår.

Kontakta Kajsa Klöverbäck för mer information.