SNS bjuder in till seminarium för att diskutera vilka sociala insatser som enligt är forskningen effektiva för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Och hur kan forskningsresultaten användas i praktiken?

Nationalekonomen Randi Hjalmarsson redogör i en ny rapport för hur satsningar i tidiga uppväxtvillkor, utbildning, vård och psykiatri samt sysselsättning kan komplettera kriminalpolitiken i arbetet med att motverka brottslighet.

Medverkande
Johan Franck, professor vid och verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm, FoUU-direktör för Stockholms läns sjukvårdsområde

Randi Hjalmarsson, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Mer info och anmälan på sns.se