Blå rummet kommer att vara öppet för den som vill sitta och skriva på ett manus, etikansökan, anslagsansökan eller annat som är relaterat till forskning.

Tanken är att skapa ett distraktionsfritt tillfälle för koncentrerat arbete där vi sitter tillsammans och jobbar. 

Shut up and write! är schemalagd från kl. 09.00-16.00, men man får komma och gå som man vill. 

Välkommen.