Program

13.15-13.20 • Introduktion: Välkommen till Schizofrenidagen!

Moderator: Emma Frans, postdoc, vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

13.20-13.50 • Genetiska riskfaktorer för schizofreni • Svenska schizofrenistudien S3
Patrick Sullivan, professor, psykiatriker
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

13.50-14.10 • Migrations- och stressfaktorer och risk för schizofreni
Christina Dalman, professor, överläkare i socialmedicin
Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

14.10-14.30 • Inflammation och schizofreni
Håkan Karlsson, docent
Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet

14.30-15.00 • Kaffepaus

15.00-15.20 • Kvalitetsregistret PsykosR • App-baserad behandling
Rickard Färdig, PhD, psykolog
Statistikansvarig PsykosR

15.20-15.40 • Från hudcell till nervcell - omprogrammerade stamceller för studier av psykiatrisk sjukdom
Anna Falk, docent
Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet

15.40-16.00 • Kreativitet och psykisk sjukdom
Simon Kyaga, PhD, överläkare i psykiatri
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

16.00-17.00 • Frågestund • Mingel

Anmälan

Vi vill helst att du anmäler dig till dagen, men vi kommer också att ha ett antal platser för dig som inte har möjlighet att anmäla dig i förväg. Gör gärna din anmälan senast 1 maj!

Anmäl dig här: https://survey.ki.se/Survey/4883