Välkommen till vårens mötesplats för diskussion och kunskapsutbyte kring den nya lagstiftningen rörande spel om pengar och rätt till stöd och behandling vid spelproblem.

Den svenska lagstiftningen kring spel om pengar är föremål för stora förändringar. Spelmissbruk likställs sedan 1 januari 2018 med alkohol- och narkotikamissbruk i lagstiftningen. Utbudet av stöd och behandling är dock fragmentariskt och det finns ett stort behov av kunskap och metodutveckling för att förebygga, upptäcka och behandla spelproblem. Från 1 januari är dessutom stora delar av spelmarknaden omreglerad till ett licenssystem, vilket innebär nya möjligheter och utmaningar.

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt.

Kontakta Eva Samuelsson (eva.samuelsson@socarb.su.se) för frågor och anmälan. Sista dag för anmälan är den 1 april 2019.

Klicka här för mer information.