Vi anser att det behövs en diskussion om de faktorer som ofta ligger bakom ett beslut om tvångsåtgärder; som brist på personal och utbildning, negativ kultur och förlegade arbetssätt.

Vi vill även bjuda in till samtal om vilka åtgärder som således måste till för att skapa en vård utan tvång – byggd på delaktighet, tillit och frivillighet.

Vi vänder oss till alla som vill arbeta för denna målsättning – huvudmän, myndigheter, beslutsfattare, forskare, egenerfarna – inklusive våra egna medlemsorganisationer och dess lokala föreningar.

Program för dagen:

13.00 – 13.10: Välkommen och introduktion. Moderator: Anki Sandberg, intressepolitiskt sakkunnig på NSPH.

13.10 – 13.40: Varför tvång? Om hjärnans relegering av rädsla, ångest, aggression och agiterat tillstånd.
Åsa Konradsson Geuken, universitetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala universitet, forskare inom neurovetenskap och neuropsykofarmakologi med fokus på schizofreni samt styrelseledamot i Schizofreniförbundet.

13.40 – 13.55: Paus

13.55 – 14.30: Hur kan psykiatrisk behandling utan tvång utformas på ett rationellt och humant sett?! Erfarenheter från Norge.
Jon Johnsen, överläkare och med dr vid avdelningen Blakstad för akutpsykiatri, medlem av den Rettspsykiatriske kommisjon i Norge.

14.30 – 15.00: Pågående nationellt arbete för att minska tvångsåtgärder

  • Martin Färnsten, utredare, Socialdepartementet
  • Peter Salmi, projektledare, Socialstyrelsen
  • Louise Kimby, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

15.00 – 15.10: Paus

15.10 – 15.50: Panelsamtal kring hur vi skapar psykiatrisk vård utan tvång

  • Acko Ankarberg (kd), riksdagsledamot och ordförande för socialutskottet
  • Inger Blennow, ordförande för Sveriges Fontänhus Riksförbund
  • Åsa Höij, Hjärnkollambassadör, styrelseledamot för RSMH och aktiv i Schizofreniförbundet
  • Karin Rågsjö (v), riksdagsledamot och ledamot av socialutskottet
  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

15.50 – 16.00: Avslutning

Anmälan: sker via https://bit.ly/anmälantvångswebinarium

För mer information om konferensen: https://nsph.se/evenemang/psykiatrisk-vard-utan-tvang

Evenemang på FB: https://fb.me/e/2SNUjRwDx