Kartläggningen innehåller data från 2020 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner uppdelat på barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.

Deltagande är kostnadsfritt.

Workshop psykiatrin i siffror

Inom ramen för konferensen Psykiatrin i siffror arrangerar UPH även tre webbinarier via Zoom inriktade på BUP, VUP och RPV där vi går djupare in på respektive område.


Workshop 1, barn och ungdomspsykiatri, tisdag 25 maj kl 10-12, Workshop 1: barn- och ungdomspsykiatri


Workshop 2, vuxenpsykiatri, onsdag 26 maj kl 10-12,

Workshop 2: vuxenpsykiatri


Workshop 3, rättpsykiatri, torsdag 27 maj kl 10-12,

Workshop 3: rättspsykiatri

Målgrupp

Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling.

Anmälan

Anmäl dig här