Därför erbjuder vi vår personal möjligheten att delta i loppet och stöttar psykiatrisk forskning. CPF står för anmälningsavgiften för alla anställda som vill delta. Låt oss göra det tillsammans!

Anmäl dig senast den 20 september till Sofia Sjögren, som sedan anmäler ”Team CPF” så att vi får springa tillsammans.

Klicka här för mer information.