Huvudhandledare

Adj. professor Marianne Kristiansson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Bihandledare

Professor Henrik Belfrage, Linköpings universitet, Institutionen för liv och hälsa

Opponent

Professor Stål Bjørkly, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag

Betygsnämnd

Professor Marie Torstensson Levander, Malmö högskola, Hälsa och samhälle

Docent Eva Lindström, Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Professor Bo Runeson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap