Konferensen arrangeras av Centrum för psykiatriforskning med finansiering från FORTE.

Ur programmet:

Dag 1 13.00-17.00

  • Kopplingen mellan överdrivet datorspelande och ADHD
  • Åsikter om diagnosen datorspelsberoende bland vård- och skolpersonal
  • Prevalens av överdrivet datorspelande bland ungdomar

Dag 2 08.30-12.00

  • Behandling av överdrivet datorspelande
  • Hasardspel i och på datorspel
  • Datorspelandets genetik

Konferensen gästas av tre framstående internationella forskare:

  • Halley Pontes från Birkbeck University of London ska tala om Diagnosen ”Gaming Disorder” och hur man mäter av överdrivet datorspelande
  • Regina van den Eijnden från Utrecht University frågar sig om man kan vara beroende av sociala medier
  • Ina Koning från Vrije Universiteit Amsterdam kommer att prata om föräldrarnas roll i barns skärmvanor

Förutom att samla ämnesexperter är konferensen ett utmärkt tillfälle att skapa nya kontaktytor och informera sig om – och inspireras av – lokala initiativ. Även Skärmhälsonätverket och dess aktivitet kommer att presenteras.

Konferensen vänder sig till forskare, personal inom skola, vård, socialtjänst, myndigheter samt bransch- respektive patientorganisationer. De flesta föreläsningarna hålls på engelska.

Konferensen är kostnadsfri, deltagare står för resor och andra omkostnader. Anmälan är bindande. Anmälan kan vid behov överlåtas till kollega,återbud efter 3/5 eller utebliven närvaro debiteras med 500 SEK.

Till anmälan

Anmälan stänger 3 maj.

Välkomna!

Philip Lindner, Karolinska Institutet
Anders Nilsson, Karolinska Institutet
Lisa Thorell, Karolinska Institutet
Sevtap Gurdal, Högskolan i Väst