KI-loppet som ett hållbart evenemang

KI-loppet är ett återkommande evenemang för att främja fysisk aktivitet och välbefinnande hos medarbetare, studenter och alumni vid KI. Det är också en viktig dag för oss att lyfta kopplingen mellan hälsa och hållbar utveckling. 

Som universitet har vi ett ansvar att bidra till hållbar utveckling i enlighet med Globala målen, KI:s Strategi2030 och KI:s riktlinjer för miljö och hållbar utveckling. Därför är det en självklarhet för oss attarrangera KI-loppet som ett hållbart evenemang. Detta gör vi genom att:

  • lyfta betydelsen om fysisk aktivitet för hälsa och mentalt välbefinnande
  • sträva efter att reducera avfall
  • använda papperslös kommunikation
  • avstå från engångsprodukter och plast
  • erbjuda miljömässigt hållbar mat
  • avstå från engångsflaskor i plast 

Anmäl dig och läs mer på KI:s hemsida.

(Information från Karolinska Institutets hemsida).