JC riktar sig i första hand till doktorander anslutna till CPF. Ansvarig denna gång är Sara Pankowski, doktorand i forskargruppen Psykiatrisk behandling om affektiva och ångestsjukdomar samt verksam kliniker på Affektiva ångestprogrammet, Psykiatri Sydväst. Senior forskare som deltar är med dr. Cecilia Svanborg.