Under denna Journal Club kommer vi att repetera begreppen p-värden, effektstorlekar och konfidensintervall samt deras förhållande till varandra. Det blir en chans att få diskutera tillsammans och reda ut vanliga men felaktiga sätt att presentera detta i litteraturen.

Inga förberedelser eller föranmälan krävs.

Denna Journal club i statistik kommer att hållas via Zoom. Vänligen se nedan för länk till det schemalagda mötet.

Ett tips är att se till att ha ett par hörlurar/headset till hands, för att minska brus/eko.

 

Varmt välkomna! 

 

Maria Åbonde Garke is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: JC Statistik: P-värden, effektstorlekar och konfidensintervall

Time: Mar 18, 2020 01:00 PM Stockholm

 

Join Zoom Meeting

https://ki-se.zoom.us/j/564995043?pwd=VnFZZ2VwL2tWMERqT0ROUjladDcxdz09

 

Meeting ID: 564 995 043

Password: 088275

 

Join by SIP

564995043@109.105.112.236

564995043@109.105.112.235

 

Join by H.323

109.105.112.236

109.105.112.235

Meeting ID: 564 995 043

Password: 088275

 

Join by Skype for Business

https://ki-se.zoom.us/skype/564995043