Välkommen att delta på ISP-seminariet där Martin Bolin presenterar projektet: Development, evaluation and application of a novel radioligand to measure O-GlcNAcase using Positron Emission Tomography.

Maila Hanna Eriksson för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.