Välkommen att delta på ISP-seminariet där Michelle Olofsson kommer att presentera hennes projekt: Psychedelic use in the context of childhood trauma: insights from epidemiological and biomedical studies

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Psykedeliska terapier har fått ökad uppmärksamhet som en ny metod för behandling av mental hälsa. Litteraturen har hittills främst fokuserat på breda psykiatriska diagnoser som behandlingsresistent depression, ångest eller PTSD. För att gå vidare är det viktigt att utvärdera tillämpningarna av dessa terapier i mer specifika och utsatta populationer. Syftet med detta doktorandprojekt är att utnyttja befolkningsbaserade studier för att undersöka psykedelika i samband med barndomstrauma. Sådant arbete kan bidra till att utveckla en djupare förståelse för potentiella fördelar och risker i denna population som senare kan ge underlag till klinisk forskning.

Huvudhandledare: Dr. Predrag Petrovic

Bihandledare: Dr. Alexander Lebedev, Dr. Tonya White, Dr. Otto Simonsson

Maila CPF:s reception för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.