Huvudhandledare:

  • Thomas Masterman, MD, PhD, docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

  • Jonas Forsman, MD, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Amir Sariaslan, PhD, Department of Psychiatry, University of Oxford, UK

Halvtidskommité:

  • Moa Dahlin, PhD, docent, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
  • Ralf Kuja-Halkola, PhD, docent, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
  • Tyra Lagerberg, PhD, Department of Psychiatry, University of Oxford, UK

Obs! Obligatorisk anmälan av deltagande senast den 23 februari 2024 via e-post till kajsa.kloverback@ki.se. Vid ankomst till föreläsningen måste alla besökare uppvisa giltigt ID-kort och genomgå säkerhetskontroll!