Huvudhandledare 

Docent Tobias Lundgren, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Professor Christian Rück, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Adjungerad adjunkt Jonas Ramnerö, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

PhD Kristina Aspvall, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Elisabeth Welch, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Monica Buhrman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Uppsala universitet