Huvudhandledare:
Jacqueline Borg, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Johan Lundberg, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Katarina Varnäs, forskarassistent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Betygsnämnd:
Tomas Furmark, professor, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet 

Tomas Larson, med. dr., psykolog, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Erik Hedman-Lagerlöf, docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet