Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utvärdera behandlingsrelaterade effekter av optimerad design, både vad gäller användargränssnitt och funktionalitet, i digitala självguidade psykologiska interventioner.

Huvudhandledare

PhD Martin Kraepelien, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

  • Docent Nils Lindefors, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 
  • Docent Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 
  • Professor Viktor Kaldo, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd

  • Docent Philip Lindner, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 
  • PhD Naira Topooco, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköping Universitet 
  • Docent Erik Olsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/2364560987