Föreläsningen ges på engelska under titeln: Self-harm in young people.

Kostnadsfritt och öppet för alla