Talare: Professor Dennis Ougrin från Queen Mary University of London.

Tid: 9 november kl 9-12

OBS ny lokal: Inghesalen, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18a

Professor Dennis Ougrin är en ledande forskare inom interventionsbehandlingar för ungdomar med självskadebeteende han har också ägnat sig åt att förstå och förklara orsakerna bakom tillståndet. Föreläsningen ges på engelska under titeln: Self-harm in young people.

Terapeutisk bedömning (TA) är en manualiserad, evidensbaserad metod för bedömning av tonåringar som har genomfört självmordsförsök eller skadat sig själva som kan förbättra följsamheten till uppföljande behandling. Deltagarna går igenom den senaste etiologin och epidemiologin av tonåringars självmordsförsök och självskadebeteende; diskuterar faktorer som påverkar engagemanget i behandling positivt och negativt; lär sig begreppen inom TA; och får grundläggande kompetens i att konstruera en TA-diagram. Föreläsare demonstrerar hur "utgångar" skapas tillsammans med tonåringen genom att använda olika interventioner, inklusive motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi, systemiska/narrativa tekniker, problemlösningsmetoder och mentalisering.

Kostnadsfritt och öppet för alla

Till anmälan

 

Kontakta Olivia Ojala, leg. psykolog och doktorand på Centrum för Psykiatriforskning

vid frågor.