Professor Mark Slifstein, Stony Brook University, USA, är en internationell expert inom PET-metodik, och dess tillämpning inom klinisk psykiatrisk forskning, med särskild inriktning på schizofreni.

Klicka här för mer information.