Huvudhandledare: Johan Franck

Bihandledare:  Nitya Jayaram-Lindström

Opponent: Trevor Robbins, University of Cambridge

Betygsnämnd:

Sophie Erhardt, Karolinska Institutet

Jerker Hetta, Karolinska Institutet

Markus Heilig, Linköpings Universitet

Kontaktperson: Joar Guterstam (joar.guterstam@ki.se)