Avhandlingen fokuserar på metodutveckling för positron-emission-tomografi (PET). PET är en hjärnavbildningsteknik som kliniker och forskare använder för att mäta biokemiska substanser i hjärnan. Doktoranden har utvecklat och utvärderat metoder för att kvantifiera både dopamin-receptorer och immunceller i det centrala nervsystemet hos friska och psykiskt sjuka människor. Fokus har legat på att undersöka reliabilitet, stabilitet och precision hos olika utfallsmått, för att bättre estimera densitet av receptorer eller celler i olika delar av hjärnan. Dessa metoder och utfallsmått har sedan tillämpats på kliniska data: I ett internationellt samarbete mellan forskargrupper visar t.ex. doktoranden i sin avhandling att förekomsten av en viss typ av immunceller, s.k. microglia, är lägre hos personer med psykossjukdom, jämfört med friska kontroller.

Huvudhandledare: 

Docent Simon Cervenka, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare:

Professor Petter Gustavsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Lars Farde, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

PhD Martin Schain, Department of Neurology and Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital

Opponent:

Professor Mark Slifstein, Department of Psychiatry, Stony Brook Neurosciences Institute

Betygsnämnd:

Adjungerad professor Mark Lubberink, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet

Forskare Andreas Frick, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet

Forskare Daniel Quintana, Institutet för klinisk medicin, Universitetet i Oslo