Huvudhandledare:

  • Professor Clara Hellner, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

  • Docent Johan Bjurerberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Docent Ralf Kuja-Halkola, Instiutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Opponent:

  • Professor Dennis Ougrin, Department of Child & Adolescent Psychiatry, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London, and Youth Resilience Research Unit, WHO Collaborating Centre for Mental Health Services Development, Queen Mary University of London

Betygsnämnd:

  • Professor Mia Ramklint, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet
  • Professor Viktor Kaldo, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Institutionen för psykologi, Linnéuniversitet
  • Professor Laura Korhonen, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Univeristet