Huvudhandledare 

Professor Mats Ramstedt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare 

  • Docent Anna-Karin Danielsson, Institutionen för Global folkhälsa, Karolinska Institutet
  • Professor Thor Norström, Institutet för social forskning, Stockholm universitet

Opponent 

Senior forskare Anne Line Bretteville-Jensen, Norwegian Institute of Public Health

Betygsnämnd 

  • Docent Mats Anderberg, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet 
  • Docent Ylva Brännström Almquist, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm universitet
  • Docent Charlotte Borg Skoglund, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet