Huvudhandledare:
Docent Christian Rück, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare:
Professor Nils Lindefors, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Professor Martin Schalling, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Docent Catharina Lavebratt, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Docent Erik Hedman-Lagerlöf, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Opponent:
Professor Erik Jönsson, Universitetet i Oslo, Institutet för klinisk medicin

Betygsnämnd:
Universitetslektor Lars Westberg, Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Universitetslektor Lisa Thorell, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Docent Mia Ramklint, Uppsala Universitet, Institutionen för neurovetenskap