Huvudhandledare:
Docent Pia Enebrink, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare:
Professor Ata Ghaderi, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Professor Joanne Dahl, Uppsala Universitet, Institutionen för psykologi

PhD Anna Nager, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Opponent:
Professor Petra Lindfors, Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen

Betygsnämnd:
Professor Lars-Åke Levin, Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Professor Susanna Toivanen, Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

Docent Rikard Wicksell, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap