Om kursen

LPT innehåller strikta bestämmelser för tidsgränser då beslut måste fattas och när tvångsbehandlingar får ske. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har på senare tid börjat se mer allvarligt på de tillfällen då lagen inte följs. Björn Owe-Larsson, chefsöverläkare vid Psykiatri Sydväst, ger en update på de viktigaste paragraferna för slutenvårdsläkare och bakjourer

ECT kan ibland behöva ges på jourtid och bakjourer måste då vara förtrogna på hur detta ska genomföras. Mats Adler, medicinskt ansvarig för Enheten för hjärnstimulering vid Psykiatri Sydväst, ger en update på indikationer för ECT på jourtid och hur detta kan genomföras.

Program

  • 13:00-13:45 Update LPT
  • 13:45-14:00 Bensträckare
  • 14:00-14:45 Fallseminarium
  • 14:45-15:15 Fika
  • 15:15-16:00 Update ECT på jourtid

Föreläsare

  • Björn Owe-Larsson, chefsöverläkare, Psykiatri Sydväst
  • Mats Adler, medicine doktor, överläkare och studierektor, Psykiatri Sydväst

Anmälan

Föreläsningen kostar 1 500 kr inkl moms. För deltagare inom Psykiatri Sydväst är det avgiftsfritt. OBS! Anmälan är bindande och kan överlåtas till en kollega utan kostnad. Kursavgift tar ut även om man inte närvarar. Fika ingår.

Anmälan sker här senast den 1 april 2019.

Kontakt

Beata Nilsson, beata.nilsson@sll.se