Välkommen att delta på ISP-seminariet där Moa Holmsved presenterar sitt projekt: Förbättrad tillgång till evidensbaserad behandling för tvångssyndrom hos barn och unga med autism.

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Doktorandprojektet syftar till att utvärdera en internetbaserad och autismanpassad KBT-behandling för tvångssyndrom hos barn och ungdomar. Behandlingen kommer först att utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie. Därefter ska en beräkning av kostnadseffektiviteten genomföras, innan behandlingen slutligen är tänkt att implementeras och utvärderas i en klinisk miljö.

Huvudhandledare: David Mataix-Cols

Bihandledare: Kristina Aspvall, Lorena Fernandez De La Cruz, Erik Andersson

Maila Sofia Sjögren för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.