Journal Clubs

Den sista fredagen varje månad hålls Journal Clubs på N69 plan 6. Mackor och kaffe serveras från klockan 8:15. Ingen anmälan krävs. Välkommen!