Förbättringsarbete

Ett förbättringsarbete handlar om att förbättra sina arbetssätt genom att testa idéer till förändringar som kan leda till förbättringar, att ta små steg i rätt riktning. Ett förbättringsarbete är någonting nytt som arbetas fram och som inte redan är testat och utvärderat. Testerna sker i liten skala för att förutsäga effekten av förändringen. Fokus ligger på att förbättra genom systematisk analys och test i liten skala

Vid förbättringsarbete använder vi PGSA-hjulet som modell, modellen innefattar fyra steg. Nedan följer en kort beskrivning av respektive steg.  

Planera:

 • Vad har vi för utgångsläge? Vad är problemet/behovet?
 • Mål, vad vill vi åstadkomma?
 • Hur uppnår vi det vi vill uppnå? Förändringsidéer
 • Planera vad som ska testas, vem, när, hur?
 • Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka mätetal ska vi ha?

Göra:

 • Genomför testet enligt Plan
 • Dokumentera problem och oförutsedda situationer
 • Samla in data/mätetal (enligt Plan)

Studera:

 • Analysera insamlad data/mätetal
 • Jämför med utgångsläget
 • Summera era slutsatser, vad lärde ni er?

Agera:

 • Vad blir nästa steg?
 • Behöver något modifieras utifrån resultatet?
 • Ska förändringen införas eller behöver ni ”skruva” på hjulet ett varv till?

 

Exempel på ett förbättringsarbete skulle kunna vara att ta fram och testa en ny drop-in mottagning i syfte att få ett bättre flöde och för att patienter inte ska behöva vänta onödigt länge i väntrummet.