virtuell patient

Virtuella patienter på läkarprogrammet

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem som bidrar till mycket fysisk och psykisk lidande. För att öka förmågan hos vårdpersonal att identifiera våld i en nära relation samt hänvisa utsatta patienter vidare har en utbildningsmodul med virtuella patienter för primärvård och psykiatri tagits fram i ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt där Centrum för psykiatriforskning ingår.


- Syftet är att ge vårdpersonal möjlighet att träna på att ställa frågor om våld i nära relation, genomföra bedömning samt ta del av återkoppling från patient och experter, säger Karolina Sörman som är forskningsansvarig för projektet vid CPF.


Nyligen har ett forskningsprojekt som utgår från Akademiskt primärvårdscentrum tilldelats 5 miljoner kronor i forskningsmedel från Forte samt 5 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. I forskningsprojektet ska virtuella patienter skräddarsydda för olika verksamheter utvärderas jämte ett standardiserat frågeformulär för att öka förmågan hos hälso-och sjukvårdpersonal att upptäcka patienter som lever med våld i nära relation.

Under januari 2023 kommer den första av de två virtuella patienter som CPF varit med och tagit fram pilottestas inom läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Inom CPF har även Rebecka Broman, Joachim Eckerström och Marianne Kristiansen arbetat med framtagandet av virtuella patienter. Projektet är ett samarbete mellan forskare från CPF, Akademiskt primärvårdscentrum, Karolinska Institutet, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och Stockholms universitet.

Mer om projektet