Predrag Petrovic med forskargrupp till CPF

Vi välkomnar Predrag Petrovic och hans forskargrupp till CPF. Predrags forskargrupp forskar inom kognitiv neuropsykiatri på Karolinska Institutet.

Predrag har även nyligen startat och leder Centrum för Kognitiv Neuropsykiatri vid Karolinska Institutet, en centrumbildning som försöker föra samman forskare som fokuserar på kognitions- och hjärnforskning med inriktning mot psykiatri. Planen är att centrumbildningen skall ha ett nära samarbete med CPF både vad gäller forskning och utbildning. 

Vad är din bakgrund och hur ser ditt kliniska arbete ut?

- Min bakgrund är som läkare (legitimerad 2003, specialist i psykiatri 2014). Nu jobbar jag som överläkare i psykiatri med tidiga psykoser på mottagningen för nydebuterade psykoser vid Norra Stockholms Psykiatri (NSP). Jag disputerade i hjärnavbildning och kognitiv neurovetenskap 2002 hos professor Martin Ingvar med fokus på kognition, hjärnan och smärta. Efter disputationen gjorde jag min post doc i London på University College of London 2005 - 2007. Därefter kom jag tillbaka och jobbade ca 50% med forskning och 50% med klinik (vilket jag fortfarande gör). Jag har verkat som docent på KI sedan 2013.


Inom vilket ämne forskar er forskargrupp och finns det något intressant resultat som ni kommit fram till?

- Jag och min forskargrupp håller på med det som kallas för kognitiv neuropsykiatri, där man utgår från kognitiv neurovetenskap (läran om hur hjärna processar information på nätverksnivå, och skapar beteenden, tanka och känslor) för att förstå olika psykiatriska tillstånd.


Predrag forskar på ett flertal olika intressanta forskningsområden. Nedan presenteras de viktigaste:

1) Placeboeffekten - Vi var först med att studera mekanismerna i hjärnan bakom placeboeffekten vid smärta och startade därmed en hel forskningsgren. Vår första studie i ämnet publicerades i Science. Forskningen har betydelse för att förstå placeboeffekten vid psykiatrisk behandling, psykoterapi samt vissa psykiatriska tillstånd såsom psykos. I en relaterad forskning har vi också studerat hjärnaktiveringen hos behandlande läkare. 

2) Ångest - Under min post-doc i London jobbade vi med rädslo- och ångestrelaterade processer som är grunden vid panikattacker och skapade en mänsklig modell för detta (ett test som faktiskt har en del likheter med det dataspelet ”Packman”). Även här lyckades vi publicera den första studien i Science.

3) ADHD och Emotionell Instabilitet - Här har vi skapat en teoriram hur känsloreglering hänger samman med uppmärksamhetsreglering i hjärnan, och därmed hur emotionell instabilitet relaterar till ADHD. Vi har både publicerat teoriartiklar och efterföljande hjärnavbildningsstudier i ämnet. Just nu jobbar vi med hur ADHD- och emotionell instabilitetssymptom förändras efter sömnlöshet, en fråga av stor klinisk vikt.

4) Mekanismer bakom psykoser - I den här satsningen försöker vi förstå hur psykotiska symptom (såsom vanföreställningar och hallucinationer) skapas då hjärnan processar information. Vi har tidigare varit med om att utforma teoretiska modeller (inkl. en nyligen publicerad artikel i Biological Psychiatry) samt studera friska individer med hög psykosbenägenhet i hjärnavbildningsexperiment. Nu börjar vi även att studera patienter med kliniska psykoser.

5) Psilocybin och depressioner - I ett pågående projekt försöker vi förstå hur psykadelika såsom psilocybin verkar på hjärnans informationsbearbetning vid behandling av depressioner.


För mer information om Predrag Petrovics forskargrupp: