Behandling i Virtual Reality

Svårighet att prata inför en grupp, talängslan är vanligt bland unga men få får hjälp, trots att skolarbete mm blir lidande. Tillsammans med norska kolleger har Philip Lindner, docent och forskargruppsledare vid Centrum för psykiatriforskning, utvecklat och prövat ut ett allvarligt spel som på ett lekfullt sätt låter ungdomar möta sina rädslor i Virtual Reality. Resultaten finns nu publicerade i Frontiers in Virtual Reality.

Interventionen bygger på det behandlingsprotokoll som Philip Lindner tog fram 2016, i sin tur förankrat i den så kallad Inhibitory Learning-teorin om hur exponeringsterapi fungerar, utvecklad av Michelle Craske. Virtual Reality-tekniken i detta fall möjliggör en serie allt svårare talövningar framför en virtuell publik i en typisk klassrumsmiljö. Hur vänligt inställda publiken är, längd på övningar med mera kan skräddarsys för att matcha användarens individuella rädslor. Både före och efter varje uppgift får användaren även möjlighet att bedöma den egna prestationen, liksom att skatta hur troligt det är att deras värsta rädslor inträffar.


Ur behandlingsvertyget UngSpotlight VR, utvecklat i samarbete med företaget Attensi.

I studien som nu är publicerad rekryterades ungdomar direkt från skolor och de som lottades till VR-appen fick låna hem ett headset. Detta är första gången denna typ av låneupplägg har prövats ut i större skala. Övriga deltagare fick antingen tillgång till nätbaserad psykoedukation, eller stå på väntelista.

Till artikeln "Gamified virtual reality exposure therapy for adolescents with public speaking anxiety: a four-armed randomized controlled trial"