Thomas Masterman blir adjungerad lektor vid KI

Thomas Masterman blir från och med den 18 mars adjungerad lektor vid KI. Masterman är forskargruppsledare inom Forensisk epidemiologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, på Karolinska Institutet och CPF. Mastermans forskargrupp forskar inom forensisk epidemiologi och driver projekt som på olika sätt berör kopplingen mellan psykisk ohälsa och kriminalitet.

Grattis till din utmärkelse, berätta kort om din bakgrund!

- Tack! Sedan 1998 har jag forskat på KI inom områdena neurologi, psykiatri och rättspsykiatri. År 2002 försvarade jag min avhandling, och hittills har jag handlett fyra KI-doktorander som disputerat. För närvarande är jag huvudhandledare åt två nya KI-doktorander. Kliniskt är jag dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri, och just nu arbetar jag som utredande rättspsykiater på Rättsmedicinalverket.

Vad har din forskargrupp för fokus?

- I forskargruppen fokuserar vi på att undersöka de faktorer som på gruppnivå är förknippade med våldsbrott samt återfall i sådana brott efter avtjänad påföljd. Medlemmarna i gruppen arbetar inom en rad olika verksamheter som Rättsmedicinalverket, Region Stockholm och Polisen.


Har ni något extra intressant forskningsprojekt som ni arbetar med?

- I ett projekt kommer vi att, efter matchning på individuell nivå för brottstyp, jämföra de två typerna av frihetsberövande påföljder – fängelse och rättspsykiatrisk vård – med avseende på påföljdens längd och dess återfallsförebyggande effekt.

Läs mer om Thomas och hans forskargrupp: